slovenska zastava

logo

 

 

 

KDO SMO - VID KLANCAR

Vid Klančar s.p., samozaposleni v kulturi

Vid Klančar je najprej deloval ko samostojni podjetnik (Konservatorsko restavratorski atelje Šentjošt, Vid Klančar s.p.), sedaj pa deluje kot samozaposleni v kulturi. Deluje na področju izdelave konservatorskih načrtov, v sodelovanju z restavratorji pa tudi na področju restavriranja slik in fresk (dokumentiranje, izmere, fotografija, raziskave,...).

Vid Klančar je po izobrazbi arhitekt, opravljen pa ima tudi strokovni izpit iz konservatorstva. Vodi izdelavo konservatorskih načrtov. Izdelava konservatorskih načrtov je v Sloveniji uzakonjena od konca leta 2009, ko je bil sprejet Pravilnik o konservatorskem načrtu. Praviloma se ob izdelavi konservatorskih načrtov opravi tudi restavratorske raziskave (sondiranje sten, pohištva, stavbnega pohištva,...), kar lahko izvajajo naši restavratorji, ki se sicer ukvarjajo z restavratorsko dejavnostjo. Izdeluje konservatorske načrte za obnovo stavbne dediščine in konservatorske načrte pred konservatorsko restavratorskimi posegi na slikah. Izdeluje tudi druge elaborate s področja ohranjanja stavbne dediščine (študije fasad, arhitekturni posnetki,...).

Restavratorske posege na slikah in freskah izvaja Anita Klančar Kavčič, ki ima na tem področju dolgoletne izkušnje. Dela izvajamo v sodobno opremljeni restavratorski delavnici. Pri delu skušamo slediti novim smernicam na področju restavratorske stroke, kar pomeni nabavo sodobnih orodij in seznanjanje z novimi materiali in pristopi. Vse v želji po čim bolj učinkovitem in čim manj destruktivnem reševanju umetnin.

Pri delu firma redno sodeluj z odgovornimi konservatorji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Po potrebi investitorju pripravimo zahtevano dokumentacijo za soglasja, strokovne komisije,... Pri pomembnejši projektih skličemo strokovne komisije, kjer poleg izvajalca in investitorja sodelujejo še strokovnjaki po področjih (konservator, umetnostni zgodovinar, restavrator,...). O pomembnejših projektih objavljamo članke v strokovni literaturi (Varstvo spomenikov, zborniki).

 

 

 

Vsebinska in oblikovna zasnova strani: Vid Klančar, oktober 2011
Objava posameznih delov strani ali fotografij dovoljena le z navedbo vira.