slovenska zastava

logo

 

 

 

OBJAVE V STROKOVNI LITERATURI IN DNEVNEM ČASOPISJU


Izložba slovenačkih konzervatora i restauratora, DRS, Beograd, 2014
Restavuriranje slike Marija, utočište grešnika Valentina Metzingera


Varstvo spomenikov, Poročila 48, ZVKDS, Ljubljana 2013
Poročilo o obnovi oltarne slike Valentina Metzingerja.


Varstvo spomenikov, Poročila 48, ZVKDS, Ljubljana 2013
Poročilo o obnovi oltarne slike


Varstvo spomenikov, Poročila 48, ZVKDS, Ljubljana 2013
Poročilo o obnovi oltarne slike.


Varstvo spomenikov, Poročila 48, ZVKDS, Ljubljana 2013
Poročilo o konservatorsko-restavratorskih posegih na gotskih freskav v cerkveni lopi.


Varstvo spomenikov, Poročila 48, ZVKDS, Ljubljana 2013
Poročilo o obnovi slik iz atik stranskih oltarjev.


Varstvo spomenikov, Poročila 48, ZVKDS, Ljubljana 2013
Poročilo o obnovi križevega pota.

 

 

 

Vsebinska in oblikovna zasnova strani: Vid Klančar, oktober 2011
Objava posameznih delov strani ali fotografij dovoljena le z navedbo vira.