slovenska zastava

logo

 

 

 

PODROČJA DELA - OBNOVA HISTORIČNIH FASAD

Fasade so v preteklosti delali iz gašenega apna in peska. Tehnologija je danes že skoraj zamrla, kljub temu, da je tehnološko dovršena in ustvarja ugodne bivalne pogoje. Nudi tudi osnovo za najobstojnejšo slikarsko tehnologijo - fresko. To je bilo verjetno povod, da so bile hiše v preteklosti povečini poslikane. Največkrat z dekorativno fasadno poslikavo v obliki naslikanih šivanih robov, vencev in fasadnih podstavkov, velikokrat pa tudi s posamečnimi polji s figuralnimi poslikavami. Tehnologijo apnenih ometov je v 20. stoletju skoraj popolnoma izrinila cementna tehnologija in tehnologija umetnih lepil, delno pa se še uporablja apnena tehnologija, a na osnovi hidratiziranega apna. Ta je slabše obstojna in ne nudi osnove za fresko poslikavo.

Obnava historičnih fasad

Fasade so bile v preteklosti navadno večkrat prepleskane, objekti pa prezidani. Tako je potrebno najprej ugotoviti, kakšno fasadno poslikavo sploh prezentirati, saj se lahko zgodi, da sondiranja na objektu odkrijejo več slojev ometov in/ali beležev na katerih je več različnih fasadnih poslikav. Zaradi tega se na fasadi naredi sonde in na podlagi njih odloči, katera poslikava je najprimernejša za prezentacijo. Največkrat se za najkvalitetnejšo (likovno gledano) izkaže najstarejša - originalna. Izdela se izris fasad, na katerem se izriše vse glavne elemente fasadne poslikave. Na izrisu se lahko tudi določi in prikaže morebitne prilagoditve in odstopanja, ki so potrebna zaradi preteklih zidarskih prezidav, ki se jih ohrani (predelav okenskih ali vratnih odprtin, višin vencev, naklonov streh,...).

Obnova historičnih fasad se deli na obnovo fasadnega ometa in obnovo fasadne poslikave. Originalni omet se ohranja na mestih, kjer je zadosti trden in stabilen. Preostalega se odstrani in naredi novega apnenega. Če je na posameznem delu figuralna poslikava, se omet zaradi ohranitve poslikave z restavratorskimi metodami ohranja tudi če je v slabem stanju.

Fasadna dekorativna poslikava se na ohranjenm ometu osveži in po potrebi dopolni v akrilni tehniki. Na novo narejenem ometu pa se poslikava naslika na novo v fresko tehniki (na sveži omet).

Nekaj primerov izrisov fasad si lahko ogledate tukaj, primere obnov fasad pa tukaj.

Izdelava novih fasad

V primeru, da na objektu ni več originalnega ometa, ali pa je ta v zelo slabem stanju, se obstoječi omet odstrani v celoti. Za tem se naredi novi omet na osnovi gašenega apna. Še na sveži omet se naslika fasadna poslikava. Ta se najprej izriše na načrtu fasad na papirju. Za osnovo služijo morebitni ohranjeni fragmenti, če teh ni, pa sorodni ohranjeni primeri iz lokalnega okolja.

Nekaj primerov na novo poslikanih fasad si lahko ogledate tukaj.

 

Vsebinska in oblikovna zasnova strani: Vid Klančar, oktober 2011
Objava posameznih delov strani ali fotografij dovoljena le z navedbo vira.