slovenska zastava

logo

 

 

 

POGOSTA VPRAŠANJA - RESTAVRIRANJE SLIK

Sledijo nekateri odgovori na vprašanja, s katerimi se pogosto srečujemo med restavriranjem slik ali menimo, da bi jih morali lastniki slik vedeti.

Dodatna vprašanja nam lahko pošljete na e-naslov.

 

 

Imam sliko, naslikano na platno. Kakšno je najprimernejše mesto, za obešanje slike?

Slika je naslikana na platno. Platno, tako kot vse druge vrste blaga, na spremembo vlage in temperature reagira z raztezanjem in krčenjem. Barvna plast nima elastičnih lastnosti in zaradi tega na raztezanje in krčenje platna reagira z razpokanjem, ki lahko privede tudi do samodejnega odpadanja koščkov barvne plasti. Zaradi navedenega sliko obešajte na mesto, kjer so čim manjše spremembe vlage in temperature. Temu se izognemo z upoštevanjem nekaj pravil.

 • Sliko ne obešajte v bližino radiatorja (nihanja vlage in temperature).
 • Sliko ne obešajte na steno, na katero velikokrat posije sonce (spremembe temperature).
 • Sliko ne obešajte na steno, kjer je velikokrat prepih (spremembe vlage, temperature).
 • Sliko ne obešajte v prostore, kjer je pogosta velika vlažnost (kopalnice).
 • V neposredno bližino slik ne postavljajte vaze z rožami (vlaga).
 • V neposredno bližino slik ne postavljajte virov toplote (sveč, svetila).
 • Sliko ne obešajte pod okna (pozimi povečana vlaga).
 •  

  Zakaj ne smem slike brisati z vlažno krpo?
  Brisanje slike s prevlažno krpo lahko sliko za kratek čas močno navlaži. Če se to dela prepogosto, lahko na sliki nastanejo trajne poškodbe (razpokanje barvne plasti, odpadanje koscev). Restavratorji pri odstranjevanju nečistoč z barvne plasti tudi včasih uporabljamo vodo oz. vodno raztopino topil, a to počnemo kontrolirano na način, da ne povzroča škode. Pogosto brisanje slike v večini primerov privede tudi zdrgnenja barvne plasti.

   

  Sem cerkveni ključar. Kakšna navodila naj upoštevamo, da ne bo prihajalo do poškodb na slikah, ki so v cerkvi?

  Oljne slike na platnu so dokaj obstojne, če so nameščene v okolju, kjer so utrezni pogoji. Slike potrebujejo čimbolj stabilno vlago in temperaturo ter vlago, ki ni previsoka. Škodijo ji tudi raznovrstni mehanski pritiski. V izogib poškodbam priporočamo, da upoštevate naslednja navodila:

 • Če je v cerkvi previsoka vlaga (več kot 70% relativna vlaga) izvedite sanacijska dela, ki jo bodo znižala.Previsoka vlaga škoduje tudi drugim vrstam umetnin v cerkvi (oltarji, leseni okvirji, freske). Vlaga se lahko zniža tudi z rednim zračenjem cerkve.
 • Rož v vazah z vodo ne postavljati v neposredno bližini slik. Rože se ne smejo dotikati slike.
 • V bližino slik (manj kot pol metra) ne postavljajte sveč.
 • V bližino slik ne montirajte svetil, ki oddajajo toploto. Navadne žarnica manj kot pol metra, reflektorje, ki oddajajo močnejšo toploto, pa manj kot dva metra.
 • Če v cerkvi izvajate dela, med katerimi se praši, slike zaščitite z lahko zaščitno folijo ali blagom.
 • Med nošenjem bender in luči bodite pozorni, da ne zadenete slik.
 • Krasilci in čistilci cerkve naj slik nikoli ne brišejo!
 • Če na sliki nastanejo kakršnekoli poškodbe (npr. raztrganina, odpadli kosci barve,...), za popravilo poiščite usposobljenega restavratorja.
 •  

  Imam sliko naslikano na platno, ki je poškodovana in bi jo želel dati obnoviti. Sosed je slikar in pravi da je včasih že restavriral kakšno sliko. Kako naj preverim če v resnici zna restavrirati slike?
  Restavriranje slik je kompleksna veščina, saj ima vsaka slika, ki jo restavrator sprejme v delo, svoje specifike. Razlikujejo se po vrstah poškodb, vrsti originalnih materialov, velikosti, morebitnih preteklih posegih v sliko,... Zaradi tega vsaka slika zahteva svoj pristop pri izbiri materialov, izbiri postopkov in vrstnem redu le teh. Zaradi naštetega restavratorsko delo ni rutina in zahteva znanje, ki se pridobi z izkušnjami pri večletnem kontiuniranem delu. Imeti je treba tudi ustrezno orodje in materiale. Zaradi tega nekdo, ki se prvenstveno ne ukvarja z restavriranjem slik, težko delo opravi kvalitetno. Med neustreznimi posegi na sliki lahko nastane nepopravljiva škoda. Zaradi tega lahko nizka cena včasih pomeni v bistvu višja cena oz. uničena umetnina.

  Če posedujete kvalitetnejšo sliko, izberite izvajalca, ki vam lahko izkaže več izvedenih restavratorskih projektov na slikah, kvaliteto opravljenih del pa naj potrdi ustrezna institucija, kjer se lahko tudi pozanimate o ustreznosti posameznega restavratorja (Zavod za varstvo kulturne dediščina ali Restavratorski center).

   

  Imam manjšo sliko, naslikano na platno. Nesel sem jo v delavnico, kjer uokvirjajo slike. Ponudili so mi, da lahko za manjši denar sliko še malo osvežijo in kaširajo na leseno desko. Ali je to ustrezen poseg za sliko?
  Kaširanje slik na trde površine (les, kapa plošča,…) je neustrezno. Platno, na katerega je slika naslikana se na spremembe vlage in temperature odziva (širi, krči) drugače kot trdi nosilci, zaradi tega se platno na nekaterih mestih prej ko slej odlušči, barvna plast pa razpoka. Tisti ki sliko kaširajo jo ponavadi tudi po robovih odrežejo. Med delom smo večkrat naleteli na primere, ko smo morali kaširane slike odstranejvati z nosilca, na katerega so bile nalepljene. Na sliki je s kaširanjem največkrat povzročena težko popravljiva škoda. Zaradi tega odsvetujemo, da dajete v restavriranje sliko izvajalcem, ki ponujajo kaširanje slik (lepljenje na trdo podlago).

   

  Videl sem pred kratkim obnovljeno sliko in ob pogledu od blizu ponekod namesto običajne barve opazil drobne črtice. Ali gre za napako pri restavratorskem delu?
  Ne. Kar ste videli je nanos barve na mestih, kjer je bila originalna slika poškodovana ali je sploh ni bilo. Gre za dogovor v restvratorski stroki, da se barva med restavriranjem nanaša v t.i. tehniki črtkanja (it. tratteggio). Črtkanje se izvede na način, da od daleč delujejo kot običajno poslikana barvna plast. S črtkanjem se doseže, da se od blizu po restavriranju da ločiti originalno poslikavo od retuše. S tehniko črtkanja se tudi lažje doseže barvno zlitje novo naslikanih polj z ohranjenim originalom.

   

   

   

  Vsebinska in oblikovna zasnova strani: Vid Klančar, oktober 2011
  Objava posameznih delov strani ali fotografij dovoljena le z navedbo vira.