slovenska zastava

logo

 

 

 

REFERENCE - KONSERVATORSKI NAČRTI - GORENJA KANOMLJA - DOMAČIJA ŠTURMAJCE

Gorenja Kanomlja 43, domačija Šturmajce
Izdelava konservatorskega načrta (mapa 1, 2, 3 in 4) in sondiranj
Projekt izvedel Konservatorsko restavratorski atelje Šentjošt

mapa 1 - analitični del

mapa 1 - izvedbeni del

mapa 2 - preglednica sestavin

 

 

Vsebinska in oblikovna zasnova strani: Vid Klančar, oktober 2011
Objava posameznih delov strani ali fotografij dovoljena le z navedbo vira.