slovenska zastava

logo

 

 

 

REFERENČNI PROJEKTI - RESTAVRIRANJE - KIPI


restavriranje lesenih polihromiranih kipov
Žalovanje pod križem


restavriranje lesenih kipov - Liboje

 


restavriranje kipov iz cerkve sv. Urha v Zavratcu

 


konserviranje kipa sv. Rok

 


restavriranje kipa sv. Florjan

 


restavriranje kipa Marija Brezmadežna


restavriranje kipa sv. Florjan


restavriranje lesenega kipa Marija Kraljica z Jezusom

 

 

Vsebinska in oblikovna zasnova strani: Vid Klančar, oktober 2011
Objava posameznih delov strani ali fotografij dovoljena le z navedbo vira.